Til forsiden Sitemap Send os en mail
    
 
 
O.15 Oversigt over godkendte (del)forlig og andre forhandlingsresultater   

 Titel 
3F - Fagligt Fælles Forbund om tværgående temaer vedrørende alle 3F's overenskomster med KLHent
3F for driftsassistenter ansat i Københavns KommuneHent
3F for specialarbejdere og faglærte gartnere, brolæggere, struktører og murere mfl.Hent
3F og FOA for buschaufførerHent
3F og FOA for handicapledsagereHent
3F og FOA for rengøringsassistenter, husassistenter, ikke-faglærte og erhvervsudd. serviceassistenter og -elever mfl.Hent
3F og FOA for specialarbejdere mfl. ansat af Københavns og Frederiksberg KommunerHent
Akademikere for kandidatuddannede akademikere mfl., herunder med professionsbacheloruddannelsenHent
Bibliotekarforbundet for tjenestemandsansatte bibliotekarerHent
Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, NNF, Malerforbundet, Serviceforbundet for håndværkereHent
Blik og Rør, DEF, DFF, Dansk Metal, 3F, FOA, Forh.kartellet, HK/KOMM., Lederne, MMF og TL om fornyelse af aftalen om arb.tid, forskudt tid mv.Hent
Blik og Rør, DEF, DFF, Dansk Metal, Lederne, MMF og TL for assistenter, mestre og driftsledere ved kommunale forsyningsvirksomheder mfl.Hent
BUPL for pædagoger mfl. ved daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber mv.Hent
BUPL og SL for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende områdeHent
BUPL, FOA, SL, 3F og Dansk Metal om forenkling af tvisteløsningssystemet i fællesaftalen om lokal løndannelse for det pædagogiske områdeHent
BUPL, SL og FOA for pædagoger ansat i lederstillinger, herunder tjenestemænd og reglementsansatteHent
BUPL, SL og FOA for pædagogisk personale i særlige stillingerHent
Cheforganisationerne om fornyelse af aftaler mv. for cheferHent
Dansk Jernbaneforbund for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår ved lokalbanerneHent
Dansk Journalistforbund for journalisterHent
Dansk Musiker Forbund og Teknisk Landsforbund for musikere, assistenter og teknisk personale i landsdelsorkestreHent
Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL for socialrådgivere og socialformidlereHent
De offentlige Tandlæger og Tandlægeforeningen for tandlægerHent
Det offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen og Teknisk Landsforbund for beredskabspersonale i chef-/lederstillingerHent
FOA - Fag og Arbejde om tværgående emner vedrørende alle FOA's overenskomster med KLHent
FOA for kantineledere og rengøringsledere/-cheferHent
FOA for personale på det pædagogiske områdeHent
FOA for social- og sundhedspersonale (SOSU-området)Hent
FOA for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjemHent
FOA og 3F for tekniske servicemedarbejdere og -ledere mfl.Hent
FOA og LederForum for ledere og mellemledere i den kommunale ældreomsorgHent
FOA, DOBL, Dansk Formands Forening for personale i den tekniske sektor: maritimt personale, beredskabsomr., trafikkontrollører og driftsass. mfl.Hent
FOA, Sundhedskartellet, SL og 3F om fornyelse og ensartetgørelse af arbejdstidsaftaler på de kommunale døgnområderHent
Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger (15-37 timer), speciallægekonsulenter, afdelingslæger, reservelæger i Kbh. mfl.Hent
Forhandlingsfællesskabet (FF) om generelle løn- og ansættelsesvilkår for størstedelen af personalegrupperneHent
Forhandlingskartellet for ledende medarb. i idræts-, kultur- og fritidssektor, havnechefer, maritime chefer, jordbrugsteknologer, maskinmestre mflHent
Frederiksberg Kommunalforening for kontorpersonale mfl.Hent
Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleomr. for musikskolelærere og -ledere, herunder tjenestemandsansatteHent
Gentofte Kommunalforening for kontorpersonale mfl.Hent
Gymnasieskolernes Lærerforening for gymnasielærere mfl. ved Sankt Annæ GymnasiumHent
HK/KOMMUNAL for kontor- og IT-personale, tandklinikassistenter, laboratorie- og miljøpers., grafisk pers., financial controller og serviceøkonomerHent
HK/KOMMUNAL og HK Trafik og Jernbane for tjenestemandslignende ansatte på funktionærområdet ved lokalbanerneHent
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere for ledere i ungdomsskolenHent
Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonaleHent
LC for folkeskolelærere, børnehaveklasseledere, UU-vejledere, skolekons., skolepsykologer, ungdomsudd. for unge med særlige behov mfl.Hent
Lederne har tiltrådt alle relevante elementer i forliget mellem KL og ForhandlingsfællesskabetHent
Praktiserende Lægers Organisation for kommunallæger, der ansættes med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 3-14 timerHent
Serviceforbundet for flyvepladsledere, AFIS-operatører, sikkerhedsmedarb., ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende mfl.Hent
SL for socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. herunder tjenestemands- og reglementsansatteHent
SL, FOA, Dansk Metal og Lederne for ledende værkstedpersonale mfl. ved klientværkstederHent
Socialpædagogernes Landsforbund, 3F og FOA for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter og -eleverHent
Sundhedskartellet for sundhedsfaglige kandidater, syge- og sundhedsplejersker, jordemødre, farmakonomer, ergo- og fysioterapeuter, økonomaer mfl.Hent
Tandlægeforeningen for tandlægekonsulenter ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på højst 12 timerHent
Teknisk Landsforbund for tekniske designere, byggeteknikere, produktions- og procesteknologer, installatører, bac.scient.cons., formgivere mfl.Hent
Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktørerHent

    Vilkår for anvendelse    Om beskyttelse af private oplysninger
Ophavsret (c) 2021 Kommunernes Lønningsnævn
Log ind