Til forsiden Sitemap Send os en mail
    
 
 
O.18 Oversigt over godkendte (del)forlig og andre forhandlingsresultater   

 Titel 
3F for buschauffører i Aarhus, Odense og Midttrafik-Busselskabet samt rutebilschauffører v/Bornholms RegionskommuneHent
3F for specialarbejdere mfl., cateringspersonale og befarent dækspersonaleHent
3F og FOA for handicapledsagereHent
3F og FOA for rengørings- og husassistenter, ikke-faglærte ansatte v/rengørings- og køkkenarbejde samt erhvervsudd. serviceassistenter og -eleverHent
3F og FOA for specialarbejdere mfl. i Københavns og Frederiksberg KommunerHent
3F, FOA og SL for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og -eleverHent
Akademikerne for kommunalt ansatte akademikere, herunder bachelorer og professionsbachelorerHent
Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen for tandlægerHent
Bibliotekarforbundet for tjenestemandsansatte bibliotekarerHent
Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, FOA, Forh.kartellet, HK/Komm., Lederne, MMF og TL om fornyelse af Aftale om arb.tid, forskudt tid, holddrift mv.Hent
Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, NNF, Malerforbundet, Serviceforbundet for håndværkere og IT-supportere mfl.Hent
Blik og Rør, DEF, DFF, Dansk Metal, Lederne, MMF og TL for assistenter, mestre og driftsledere mfl.Hent
BUPL for pædagoger mfl. ved daginstitutioner, SFO, klubber mv.Hent
BUPL og SL for pædagogisk uddannet personale ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende områdeHent
BUPL, FOA og SL for pædagoger ansat i lederstillinger, herunder tjenestemænd og reglementsansatteHent
BUPL, FOA og SL for pædagogisk personale ansat i særlige stillingerHent
Cheforganisationerne om fornyelse af aftaler mv. for cheferHent
Dansk Formands Forening og FOA for arbejds-, vej- og faglærte gartnerformænd mfl.Hent
Dansk Jernbaneforbund for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår ved lokalbanerneHent
Dansk Journalistforbund for journalisterHent
Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal for socialrådgivere og socialformidlereHent
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen, Teknisk Landsforbund for beredskabspersonale i chef- og lederstillingerHent
FOA for kantineledere og rengøringsledereHent
FOA for kedel-, maskin- og motorpassere i Kbh. og VestforbrændingHent
FOA for ledere og mellemledere i den kommunale ældreomsorgHent
FOA for maritimt personaleHent
FOA for personale i den pædagogiske sektorHent
FOA for social- og sundhedspersonale (SOSU-området)Hent
FOA for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutionerHent
FOA for tjenestemandsansatte buschaufførerHent
FOA for trafikkontrollører og driftsassistenter samt tjenestemandsansatte driftsledere ansat i Movia og tjenstegørende i ArrivaHent
FOA og 3F for tekniske servicemedarbejdere og -ledere mfl.Hent
FOA og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund for beredskabs- og ambulancepersonaleHent
FOA og SL om et sidepapir vedr. Aftale om deltagelse i koloniophold for pædagogisk personale v/døgninst. (koloniaftalen)Hent
Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger (15-37 timer pr. uge), afdelingslæger, speciallægekonsulenter og reservelæger i Kbh. mfl.Hent
Forhandlingsfællesskabet (FF) om generelle løn- og ansættelsesvilkår for størstedelen af personalegrupperneHent
Forhandlingskartellet for overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets områdeHent
Frederiksberg Kommunalforening for administrations- og IT-personale mfl.Hent
Fællesudvalget for Musikundervisere for musikskolelærere og -ledere samt tjenestemandsansatte musikskoleledereHent
Gentofte Kommunalforening for administrations- og IT-personale mfl.Hent
Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ GymnasiumHent
HK/Kommunal for administrations- og IT-personale, tandklinikass., laboratorie- og miljøpers., grafisk pers., multimediedesignere og eventkoordinatorerHent
HK/Kommunal og HK Trafik og Jernbane for tjenestemandslign. ansatte på funktionærområdet ved lokalbanerneHent
Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund for bygningskonstruktørerHent
Landsdelsorkesterforeningen og Dansk Musiker Forbund for musikere og assistenter i LandsdelsorkestreHent
Landsdelsorkesterforeningen, Dansk Musiker Forbund og TL for teknisk personale ved landsdelsorkestreHent
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere for ledere i ungdomsskolenHent
Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk for deltidsbeskæftiget brandpersonaleHent
LC for folkeskolelærere, børnehaveklasseledere, UU-vejledere, skolekonsulenter og -psykologer, lærere v/ ungdomsskoler og sprogcentre mfl.Hent
Ledernes Hovedorganisation for tekniske mestre mfl. v/Musikhuset i AarhusHent
Praktiserende Lægers Organisation for kommunallæger, der ansættes med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 3-14 timerHent
Serviceforbundet for flyvepladsledere, AFIS-operatører, sikkerhedsmedarb., ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende mfl.Hent
SL for personale ved døgninstitutioner, socialpædagoger, pædagogisk personale herunder tjenestemænd og reglementsansatteHent
SL, FOA, Dansk Metal og Lederne for ledende værkstedspersonale herunder tjenestemænd ved klientværkstederHent
Sundhedskartellet for syge- og sundhedsplejersker, jordemødre, farmakonomer mfl. samt ledere i kommunernes ældre-/sundheds-/handicapomr.Hent
Tandlægeforeningen for tandlægekonsulenterHent
Teknisk Landsforbund for tekniske designere, formgivere, kultur-/byggeteknikere, miljø-/energi-/proces-/produktionsteknologer, bac.scient.cons. mfl.Hent

    Vilkår for anvendelse    Om beskyttelse af private oplysninger
Ophavsret (c) 2021 Kommunernes Lønningsnævn
Log ind