Til forsiden Sitemap Send os en mail
    
 
 
Tilsynsudtalelser   

Nævnet afgiver udtalelser til andre tilsynsmyndigheder, når der opstår spørgsmål
om hjemmel for kommunalt personales løn- og ansættelsesvilkår. Anledningen
kan være en klage fra en borger eller en bemærkning fra revisionen til et
kommunalt regnskab.

Nævnet fortolker ikke selv indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, og
der indhentes derfor oftest en udtalelse fra arbejdsgiverparten (KL), som også
bistår med tilvejebringelsen af de nødvendige sagsoplysninger. Sådanne ud-
talelser fra KL indgår i grundlaget for nævnets sagsbehandling og fremsendes
(som bilag) til statsforvaltningen (tidligere statsamtet/tilsynsrådet), men er
ikke medtaget her på hjemmesiden.

Opmærksomheden skal henledes på, at de aftaler og overenskomster som
udtalelserne angår kan være fornyede, og at de omtalte bestemmelser i ud-
talelserne derfor kan være ændret. 

    Vilkår for anvendelse    Om beskyttelse af private oplysninger
Ophavsret (c) 2021 Kommunernes Lønningsnævn
Log ind