Til forsiden Sitemap Send os en mail
    
 
 
OPGAVER   

Lønningsnævnets mest betydningsfulde opgaver er at fastlægge retningslinjer
for overenskomstfornyelsen på det kommunale område. Forhandlingsoplæg
og forslag til retningslinjer forelægges af KL som arbejdsgiverpart, og nævnets
behandling og stillingtagen til disse sager er ikke omfattet af offentlighed.

Resultatet af forhandlingerne med personaleorganisationerne om løn- og
ansættelsesvilkår skal godkendes af nævnet for at  kunne danne grundlag for
ny aftaler og overenskomster.

Desuden afgiver nævnet udtalelser til andre tilsynsmyndigheder.

Nævnets myndighedsudøvelse sker via godkendelsesbeføjelsen. Retsgrundlaget
giver ikke mulighed for en opsøgende eller "egen-drift" tilsynsvirksomhed.

    Vilkår for anvendelse    Om beskyttelse af private oplysninger
Ophavsret (c) 2021 Kommunernes Lønningsnævn
Log ind